Utlysning av midler til nettverks- og prosjektutvikling 2023/2024

NB! Javascript må være aktivert for at skjema skal være funksjonelt!

Skriv gjerne søknadstekstene i et vanlig dokument først, og lim inn derfra og inn i dette skjema. Husk å laste opp vedlegg som PDF-filer! Trykk på «Send inn søknad» når du er ferdig.

Du kan — fram til fristen — søke i nytt, tomt skjema med samme prosjekttittel dersom du vil endre i etterkant. Det er siste versjon som benyttes.

Søknadsfrist: 15.10.2023. Utlysningstekst finner du her.

Prosjekt-tittel:

Tittel på prosjekt det søkes om midler til:

Prosjektkategori:

Kort beskrivelse av prosjektet:

Maks. én halv A4-side

Hovedsøker:

Hovedsøkers tittel og navn:

Hovedsøkers institusjon:

E-post:

Telefon:

Andre deltakere:

Annen deltakers tittel og navn:

Annen deltakers institusjon eller virksomhet:

Søknadssum:

Beløp i norske kroner:

Vedlegg prosjektbeskrivelse, aktivitetsplan og budsjett:

Legg ved, ved å laste opp: